Dienstencentrum Ter Dreve biedt in de groene rand rond Brugge een ruim dienstverleningsaanbod aan een 120-tal kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking, al dan niet gecombineerd met een autismespectrumstoornis.

Ter Dreve zet volop in op maatschappelijke tendensen van zorgvernieuwing, inclusie en innovatie. Daartoe maken we werk van een gedifferentieerd, dynamisch én laagdrempelig aanbod.