Ondersteuning voor kinderen en jongeren

Wij ondersteunen een zestigtal kinderen en jongeren vanaf 2,5 jaar binnen een multifunctioneel centrum (MFC). De ondersteuning loopt door tijdens de vakanties en in het weekend. We ondersteunen de kinderen zo individueel mogelijk met behulp van vier verschillende functies: verblijf (=overnachting), dagopvang (schoolaanvullend en schoolvervangend), ambulante begeleiding (= begeleiding op de campus van Ter Dreve) en mobiele begeleiding (begeleiding thuis of in een andere opvoedingscontext)

Ondersteuning voor volwassenen

We ondersteunen het hele jaar door een vijftigtal volwassenen binnen een flexibel aanbod meerderjarigen (FAM). Dit krijgt vorm d.m.v. drie functies: woonondersteuning (= overnachting), dagondersteuning en individuele ondersteuning (= ADL-ondersteuning en/of psychosociale begeleiding).  We combineren de functies op maat van de cliënt om zo een flexibel antwoord te bieden op zijn individuele ondersteuningsvraag en doen een beroep op zijn sociaal netwerk en reguliere diensten.

Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening

We bieden rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) aan personen met een (vermoeden van) verstandelijke beperking die nog geen VAPH-ondersteuning genieten en aan eerstelijnsdiensten uit andere sectoren kaderend in outreach (kinderopvangdiensten, scholen, diensten voor gezinszorg, CAW’s, voorzieningen van bijzondere jeugdzorg, andere VAPH-voorzieningen of –diensten,  …).

We delen onze handicap-specifieke kennis met alle eerstelijnsdiensten en  VAPH-diensten en –voorzieningen zodat die  hun ondersteuning beter kunnen afstemmen op de vragen en noden van personen met een handicap.

Samenwerking met onderwijs

Onze school is een school voor buitengewoon basisonderwijs type 2. We beschikken over kleuter- en lagere schoolklassen voor kinderen met een verstandelijke beperking.