Dienstencentrum Ter Dreve werkt samen met ouders aan nieuw woonproject in Oostkamp !

Recent besliste de gemeente Oostkamp om een nieuwe bestemming te geven aan het kasteeltje 't Valkennest in het domein de Valkaart: mensen met een beperking zullen er in de toekomst kunnen gaan wonen.

Enkele ouders dienden samen een dossier in en verworven aldus een erfpacht voor 36 jaar. Ze richtten zich tot Ter Dreve, die vergund zorgaanbieder is, om de exploitatie op zich te nemen. Gezien er heel wat renovatiewerken dienen gefinancierd te worden, werd beslist om samen een coöperatieve vennootschap op te richten. Cvba 't Valkennest ziet bijgevolg het levenslicht.

Ouders, vertegenwoordigers van Ter Dreve en enkele derden zullen samen het bestuur vormen. De cvba zal instaan voor de fondsenwerving en de renovatie van het gebouw. Bij oplevering (ten laatste binnen 2 jaar) zullen een zestal personen met een beperking in 't Valkennest gaan wonen. Dienstencentrum Ter Dreve zal de ondersteuning van die mensen op zich nemen en start bijgevolg in 2018 een nieuw woonproject op in Oostkamp. Ouders, belangstellenden, sympathisanten, buren, andere actoren, ... kunnen in de toekomst lid worden van de cvba, mits de aankoop van 1 of meerdere aandelen. Een oproep tot lidmaatschap vertrekt binnenkort !