Erkenning

Dienstencentrum Ter Dreve is een vergunde zorgaanbieder, erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) :

als multifunctioneel centrum (MFC) voor kinderen/jongeren met een verstandelijke beperking van 2,5 jaar tot 21 jaar ;

als flexibel aanbod meerderjarigen (FAM) voor volwassenen met een verstandelijke beperking vanaf 21 jaar ;

als rechtstreeks toegankelijk hulp (RTH) voor ondersteuning van kinderen/jongeren en volwassenen met een (vermoeden) van een beperking en voor outreach.