Het ESF-project ‘Anders Organiseren’

Het ESF – Het Europees Sociaal Fonds

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is erop gericht om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Organisaties kunnen ondersteuning krijgen om de werkbaarheid op de werkvloer te vergroten door innoverend te werken. Dit is onder meer nodig door de uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden (globalisering, nieuwe technologieën, vergrijzing, …) en die de arbeidsmarkt veranderen. Iedereen moet kunnen en willen werken.

Het ESF krijgt middelen van de Europese Unie en de Vlaamse overheid dat het verdeelt in de vorm van subsidies onder organisaties die op de Vlaamse arbeidsmarkt werkzoekenden kansen geven en werknemers tevreden aan het werk houden. (http://www.esf-agentschap.be/)

Het project ‘Anders Organiseren’

Het project ‘Anders Organiseren’ is één van de projecten van het ESF. Binnen dit project is de doelstelling de werkzaamheidsgraad verhogen door in te zetten op het verbeteren van de werkbaarheid van werknemers binnen organisaties. Dit zorgt ervoor dat er betere jobs zijn, maar ook dat werknemers langer aan de slag kunnen blijven.

Dit alles moet gerealiseerd worden door het aanpassen van de organisatiestructuur op planmatige wijze waarbij onder meer ingezet wordt op de ondersteuning van eerstelijnsleidinggevenden. Daarnaast moet ook ingezet worden op het creëren van een groot draagvlak.

Om te toetsen of we met het project effectief een verandering en verbetering bewerkstelligen, worden via een bevraging zowel organisatie- als werknemersindicatoren systematisch en herhaaldelijk bevraagd.

Concreet

Momenteel zien we drie grote fases binnen het project.

Eerst worden alle teams ondergedompeld in het ESF-project aan de hand van een workshop waarbij iedereen bij zichzelf en binnen het team moet kijken naar de talenten en mogelijkheden die er voorhanden zijn. Het dagelijks bestuur en het teamcoördinatorenoverleg beten de spits af in oktober, in november en december volgen de andere teams.

In april 2016 gaan we met alle medewerkers van Ter Dreve op zoek naar de mogelijkheden binnen Ter Dreve om onszelf beter te gaan organiseren. We willen ons vooral richten op de veranderende vragen vanuit de cliënten en vanuit de omgeving, maar ook op de invloed die medewerkers hebben op hun eigen job. Op basis hiervan schrijven we een aantal projecten uit waarmee we aan de slag gaan.

Vanaf april richten we een aantal team overschrijdende werkgroepen op die met de uitgewerkte projecten aan de slag gaan. Tegen het voorjaar van 2017 willen we met de resultaten naar voor komen.