Nieuwsberichten

Infoavond bewindvoering 19/04/2018

Donderdagavond 19 april hielden we een infoavond rond bewindvoering.

Heel wat medewerkers en netwerken van cliënten van Ter Dreve, maar ook medewekers en netwerken van andere voorzieningen en medewerkers van bijstandsorganisaties sloten hierbij aan.

Luc Goutry vertelde op een bevattelijke en boeiende manier over de wetgeving, de implicaties en de toepassing ervan. Het was verhelderend en leerrijk !

Nieuwe bestemming voor de oude pastorie in Sint-Michiels

Ter Dreve kreeg in december 2017 de oude pastorie van Sint-Michiels in de Rijselstraat voor 66 jaar in erfpacht. Een prachtig cadeau van stad Brugge dat ons in staat moet stellen om een nieuwe werking te organiseren in het centrum van Sint-Michiels. 
Na 't Valkennest in Oostkamp (binnenkort meer nieuws daarover) het tweede gedecentraliseerde project van Ter Dreve, en uiteraard van haar 2 fusiepartners.

We willen er een levendig project voor personen met een beperking van maken, dat verbinding brengt in de buurt. De mogelijkheden worden momenteel onderzocht, een volledige... Lees meer

Er zijn drie open plaatsen !

Dienstencentrum Ter Dreve vzw stelt drie open plaatsen ter beschikking. Deze plaatsen situeren zich in verschillende wooneenheden, zoals in het document in bijlage omschreven.

Er is één open plaats in De Wissel, één in De Wegwijzer en één in De Ronde.

Wie meer gedetailleerde informatie wenst, kan contact opnemen met de sociaal-agogische dienst (Hilde Landuyt en Leonie Allary). Per mail via aanmeldingen@terdreve.be of telefonisch op 050/39.01.24.

Bij interesse nodigen we u uit om een kennismakingsbezoek te... Lees meer

Opbrengst De Warmste Week - Music For Life !

Ter Dreve organiseerde 24 uur vuur ten voordele van vzw Speling.

Met veel trots kunnen we meedelen dat wij maar liefst 3.500,00 euro inzamelden ten voordele van vzw Speling !

Het filmfragment hieronder toont hoe fier en enthousiast onze bewoners en begeleiders waren toen ze dit heugelijke nieuws konden meedelen aan een medewerker van Studio Brussel op het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke !

De Warmste Week 2017 - vzw Ter Dreve - vzw Speling

Ter Dreve in fusie met 2 andere organisaties

Brugse organisaties voor personen met een beperking bundelen de krachten

Drie Brugse organisaties voor personen met een beperking bereikten recent een akkoord om in het voorjaar van 2018 tot een fusie te komen. Het gaat om de volgende vzw’s:

  • Ons Tehuis vzw uit Sint-Jozef;
  • Sue Ryder-tehuis Rosmarijn vzw, uit Sint-Michiels;
  • Ter Dreve, de personele unie die zowel de vzw van de basisschool - BuBaO - als die van het Dienstencentrum groepeert, eveneens... Lees meer

DE WARMSTE WEEK

 

24 UUR VUUR (van dinsdag 19 december 13u tot woensdag 20 december 13u)

 

'Iedereen zorgt voor iedereen' in de warme dagen rond kerst. Met de cliënten, medewerkers en vrijwilligers van Ter Dreve willen we graag ons steentje bijdragen met een actie voor Music for Life. Dit doen we ten voordele van vzw Speling, een sociaal-artistieke organisatie die theater maakt met kwetsbare mensen en ook een boerderij heeft met en voor dezelfde doelgroep. We hebben verschillende zaken waarmee je kan steunen:

Een gezellige bar met een hapje en een drankje

Activiteiten... Lees meer

Ter Dreve ondertekent de "code van goede praktijk"

Samen met de 5 budgethoudersverenigingen en vele andere voorzieningen willen wij ons engageren om op een correcte en ethische manier om te gaan met het decreet persoonsvolgende financiering.

We willen het belang van de cliënt centraal stellen en hanteren daartoe  een open en transparante communicatie over het aanbod en de kostprijs ervan. We willen dat de persoon met een beperking optimaal kan gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden en verstrekken hiertoe een neutraal en correct advies.

Meer informatie? Volg de link! ... Lees meer

Cera foundation zet zich in voor projecten "Zorg in de samenleving.

Cera foundation zet zich in voor projecten "Zorg in de samenleving. Bij de herinrichting van De Ronde konden wij dankzij hun financiële steun een deel van het meubilair financieren.

Ter Dreve gaat in zee met Planbureau dertien12!

Het voorbije jaar spendeerde Ter Dreve heel wat tijd in de constructie van een masterplan, dat kleur moet geven aan de toekomst van de prachtige site aan de Koning Albert 1 laan. Na consultatie van heel wat stakeholders, resulteerde dit in enkele globale ideeën en schetsen.

Uit heel wat gegadigden werd vervolgens het beloftevolle Brugse plan- en architectuurbureau "Dertien12" geselecteerd. Zij zullen gedurende de komende maanden het masterplan verfijnen en vorm geven. Thema's zoals locatie en vormgeving van nieuwbouwprojecten, interne mobiliteit en delen van de site met de omgeving... Lees meer

Verbouwing "De Ronde"

Ter Dreve investeert verder in vernieuwing van de bestaande accommodatie.

“De Ronde” is het FAM-woonproject voor mensen met een hoge ondersteuningsnood. Grondige verbouwingswerken werden aangevat en ondertussen afgerond. Leefruimtes werden aanzienlijk vergroot en luchtiger gemaakt met oog voor contact met de omgeving. Er is overal vloerverwarming, enkele kamers zijn rolstoeltoegankelijk, alsook werden de kamers en leefruimtes heraangekleed.

In januari 2017 werden de werken afgerond en beschikt De Ronde over elf vernieuwde kamers + een logeerkamer binnen het groepswonen, één ... Lees meer

Dienstencentrum Ter Dreve werkt samen met ouders aan nieuw woonproject in Oostkamp !

Recent besliste de gemeente Oostkamp om een nieuwe bestemming te geven aan het kasteeltje 't Valkennest in het domein de Valkaart: mensen met een beperking zullen er in de toekomst kunnen gaan wonen.

Enkele ouders dienden samen een dossier in en verworven aldus een erfpacht voor 36 jaar. Ze richtten zich tot Ter Dreve, die vergund zorgaanbieder is, om de exploitatie op zich te nemen. Gezien er heel wat renovatiewerken dienen gefinancierd te worden, werd beslist om samen een coöperatieve vennootschap op te richten. Cvba 't Valkennest ziet bijgevolg het... Lees meer

Ter Dreve participeerde aan Dag van de Zorg !

Net als twee jaar terug nam Ter Dreve deel aan Dag van de Zorg op 20 maart. Op deze dag stelden we de Zuidkant van Ter Dreve voor.

Dit bestaat uit het nieuwe woonproject Tillegem 1 en de toekomstplannen van Ter Dreve die stilaan een gevarieerde inhoud en richting krijgen. Vooreerst stelden we Tillegem 1 in de kijker. Dit is de oude conciërgewoning waar na grondige verbouwing ruimte is voor een groepswoning van vijf cliënten en drie individuele studio's. Anderzijds stelden we ook onze toekomstplannen voor. We willen niet enkel zelf meer participeren aan de omgeving, maar... Lees meer

Officiele opening woonproject Tillegem 1 !

Ons woonproject "Tillegem 1" opende op 18 maart 2016 officieel zijn deuren, dit in aanwezigheid van burgemeester Renaat Landuyt en heel wat andere genodigden. 

Tillegem 1 bevindt zich op de campus van Ter Dreve en kan beroep doen op de daar aanwezige diensten voor ondersteuning.Toch wensen we in de toekomst aan ‘buurtvervlechting’ te doen. Mensen in de buurt willen we graag leren kennen en ons huis openstellen voor wie graag wil langskomen en met ons wil kennismaken. Zowel de drie cliënten die gestart zijn in Tillegem 1 als hun begeleiders zijn blij met de opzet van dit... Lees meer

Ter Dreve 1

Het ESF-project ‘Anders Organiseren’

Het ESF – Het Europees Sociaal Fonds

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is erop gericht om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Organisaties kunnen ondersteuning krijgen om de werkbaarheid op de werkvloer te vergroten door innoverend te werken. Dit is onder meer nodig door de uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden (globalisering, nieuwe technologieën, vergrijzing, …) en die de arbeidsmarkt veranderen. Iedereen moet kunnen en willen werken.

Het ESF krijgt middelen van de Europese Unie en de Vlaamse overheid dat het verdeelt in... Lees meer

Nieuwe Bedrijfsbrochure

Onze nieuwe bedrijfsbrochure rolde gisteren van de persen!  Geen klassieke opsomming van wat we realiseren, maar authentieke verhalen van mensen in en rond Dienstencentrum Ter Dreve.

Bekijk de nieuwe bedrijfsbrochure.

DURF 2020

DURF2020: Organisaties voor mensen met een handicap, overheid en reguliere organisaties slaan de handen in elkaar!

Bekijk de site van DURF2020

Ter Dreve is MFC

Op 15 juni stelden we de grondig vernieuwde minderjarigenwerking voor aan ouders tijdens een geslaagde gezinsdag in het Boudewijnpark. Sinds 1 september zijn we binnen de minderjarigenwerking van Ter Dreve effectief gestart als multifunctioneel centrum (MFC) en op 1 januari 2015 worden we het ook administratief.  De minderjarigenwerking van Ter Dreve is bijgevolg geen internaat en semi-internaat meer, maar een MFC, dat op een soepele wijze verschillende functies aanbiedt.
We ondersteunen de kinderen zo individueel mogelijk met vier verschillende functies: verblijf, dagopvang,... Lees meer

Ter Dreve gaat in zee met VONX!

Ter Dreve wil terdege èn grondig werk maken van zorgvernieuwing. Om dit te realiseren werd een langdurige samenwerking tot stand gebracht met de vormingsorganisatie Vonx.

Vonx coacht de beleidsmakers van ter Dreve in het vernieuwingsproces.
Maar uiteraard ligt de nadruk op interne vorming.  De mensen in de dienstverlening staan hierin centraal, maar alle andere medewerkers worden ook meegenomen in het verhaal.  En zelfs ruimer! Belendende groepen zoals bestuurders, het schoolkorps en straks ook ouders en andere familieleden krijgen tevens de kans om in het bad ondergedompeld... Lees meer

Verbouwingsplannen

De verbouwingsplannen voor de conciërgewoning worden concreter.  Onze architecte Els Broes presenteerde ze naar aanleiding van de Dag van de Zorg via deze 3D-voorstelling.

verbouwing