Ondersteuning voor volwassenen

 

Doelgroep – Het Dienstencentrum Ter Dreve heeft zich steeds gespecialiseerd in de ondersteuning van volwassenen met een matig tot ernstig verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met een autismespectrumstoornis. Door de introductie van FAM (en RTH), behouden we deze oorspronkelijke doelgroep, maar wensen we onze ondersteuning te verruimen naar andere doelgroepen, inspelend op de aanmeldingen.

FAM – Binnen het flexibel aanbod meerderjarigen bestaan drie categorieën, waarbinnen telkens een verschillende combinatie van de ondersteuningsfuncties in een andere intensiteit kan worden aangeboden.

FAM intensieve woonondersteuning : woonondersteuning, dagondersteuning & individuele begeleiding.
Voorbeelden :

 • Rik blijft telkens 2 weken in Ter Dreve overnachten. Tijdens de weekdagen sluit hij aan bij de dagondersteuning. De dinsdagnamiddag neemt hij vrij om zijn kamer te poetsen. Om de 14 dagen gaat Rik van de vrijdagavond tot de zondagavond naar zijn broer. In de zomervakantie logeert Rik een week bij zijn zus.
 • Ivan heeft geen familie meer waar hij kan logeren en verblijft het hele jaar door in Ter Dreve. Net als Rik sluit hij tijdens de weekdagen aan bij de dagondersteuning. Hij gaat wekelijks op bezoek bij zijn moeder die in een rusthuis is.

FAM dagondersteuning : dagondersteuning, kortdurende woonondersteuning (max. 92 overnachtingen/jaar) & individuele begeleiding (max. 72 begeleidingen/jaar).
Voorbeelden :

 • Bart komt elke weekdag naar Ter Dreve waar hij aansluit bij de dagondersteuning. Bart woont bij zijn ouders. Wanneer die op reis zijn, overnacht Bart in Ter Dreve (tijdens de week of in het weekend). Hij slaapt dan in de logeerkamer. Op jaarbasis slaapt Bart gemiddeld een 40-tal nachten in Ter Dreve.
 • Laura sluit eveneens elke weekdag bij de dagondersteuning. Elke donderdagavond blijft ze slapen in Ter Dreve. Zo heeft haar vader tijd voor zijn wekelijkse hobby. Maandelijks slaapt Laura van vrijdagavond tot maandagmorgen in. Op jaarbasis slaapt Laura gemiddeld 88-tal nachten in Ter Dreve.

FAM middenfrequente (woon)ondersteuning : kortdurende dag- of woonondersteuning (max. 92 dagen en/of overnachtingen/jaar) & individuele begeleidingen (max. 72 begeleidingen/jaar).
Voorbeeld :

 • Vera woont bij haar ouders, waar ze mee helpt bij het huishoudelijk werk. Elke dinsdag sluit ze aan bij de dagondersteuning van Ter Dreve. Drie weken per jaar overnacht ze van maandagavond t.e.m. zondagavond. Een begeleider komt elke maandagnamiddag langs voor individuele psychosociale en/of praktische ondersteuning. Vera komt gemiddeld aan een 70-tal dagen en/of overnachtingen en een 50-tal begeleidingen per jaar.
 • Het Dienstencentrum Ter Dreve biedt hoofdzakelijk FAM intensieve woonondersteuning en FAM dagondersteuning aan, maar kan ook FAM middenfrequente (woon)ondersteuning aanbieden.

Woonondersteuning – Kaderend in onze vernieuwde visie, wensen we de woonondersteuning te differentiëren op maat van de cliënten en zo inclusief mogelijk uit te werken.  De cliënten die we nu begeleiden vragen woonondersteuning in kleinere groepen en dromen van andere woonvormen al dan niet op de campus van Ter Dreve.
Momenteel sluiten de cliënten binnen woonondersteuning aan bij één van de drie woningen op de campus (Huis 1, Huis 2 en Huis 3). De cliënten wonen in groepsverband : in Huis 1 met 14 , in Huis 2 met 12 en in Huis 3 met 10. Deze groepen zijn binnen de woningen verder opgedeeld in kleinere groepen (o.a. de Wissel in Huis 1, de Zandloper in Huis 3 en twee livings in Huis 2). Deze subgroepen hebben elk hun eigen begeleidingsintensiteit, afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de cliënten. Zowel tijdens de ochtend- als de avondmomenten, maar ook overdag ervaren de cliënten de huiselijke sfeer binnen de woningen. De cliënten geven zelf invulling aan hun leven binnen en buiten de woning; weliswaar rekening houdend met het feit dat ze in groep samenleven. De cliënten overnachten in een individuele slaapkamer.
In de loop van 2015 nemen we een vierde woning aan de rand van de campus (Tillegem 1) in gebruik,  waardoor we een nieuw woonconcept introduceren. Tillegem 1 bestaat uit een groepswoning voor 5 cliënten en uit 3 studio’s. Zowel cliënten die nu aansluiten bij één van onze drie woningen als andere externe cliënten (via zorgregie) kunnen zich aanmelden om in Tillegem 1 te wonen. Een eerste stap in de richting van woondifferentiatie, maar zeker niet de laatste stap!

Dagondersteuning –  Eveneens kaderend in onze vernieuwde visie, wensen we de dagondersteuning te differentiëren op maat van de cliënten en kiezen we voor inclusieve dagondersteuning. We bieden dit aan alle cliënten, afgestemd op hun keuzes, wensen, mogelijkheden en noden. De inhoud is bijgevolg heel uiteenlopend gaande van begeleid werken (buiten of binnen de campus van Ter Dreve), over prestatie- en productieactiviteiten in het eigen atelier tot belevingsactiviteiten (zoals relaxatie en dans), sport- en bewegingsactiviteiten (buiten of binnen de campus van Ter Dreve) en vormingsactiviteiten. De meeste cliënten combineren woonondersteuning met dagondersteuning. De cliënten die enkel dagondersteuning vragen, komen ofwel met eigen vervoer naar Ter Dreve ofwel worden ze opgehaald door ons busje.

Individuele ondersteuning –  De cliënten kunnen beroep doen op individuele ondersteuning op dagen waarop ze reeds woonondersteuning en/of dagondersteuning krijgen, maar ook op andere dagen. De individuele ondersteuning kan bijgevolg ambulant of mobiel zijn. Ambulante begeleiding is begeleiding op de campus van Ter Dreve. Mobiele begeleiding is begeleiding bij de ouders, bij andere familieleden  of in een andere context (zoals een sportclub, andere reguliere diensten).
Voorbeelden :

 • Evelyne verblijft gedurende de week in Ter Dreve en gaat in de weekends steeds naar  familie (haar ouders zijn gestorven). Evelyne vertoont tekenen van dementie waardoor het steeds moeilijker is om bij familie te logeren. Om op hun vragen hieromtrent een antwoord te bieden, plannen we meerdere gesprekken in Ter Dreve met de familie. De gesprekken nemen gemiddeld een uur tijd in beslag en worden hernomen telkens zich nieuwe problemen voordoen door de dementie.
 • Frederik verblijft in Ter Dreve en gaat nu en dan een weekend zijn ouders. Hij heeft naast zijn verstandelijke beperking een autismespectrumstoornis. Gezien hij het moeilijk heeft om tijdens de weekends bij zijn ouders zijn vrije tijd in te vullen, plannen we een aantal keer per jaar gesprekken bij de ouders thuis om hen te ondersteunen bij plannen van zijn vrije tijd.

Individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) – In een individuele dienstverleningsovereenkomst leggen we samen met de cliënt en zijn netwerk de ondersteuning op zijn maat vast. We baseren ons hiervoor op de filosofie en methodiek van de persoonsgerichte ondersteuningsplanning (POP). We appelleren maximaal op de krachten en mogelijkheden van de cliënt  en zijn eigen netwerk en doen beroep op reguliere diensten.  De IDO wordt samen met alle betrokkenen regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd.
Voorbeelden :

 • Tijdens de cliëntbespreking geeft Anneke aan dat ze niet langer naar de relaxatie wil gaan. Samen met zus, papa, haar persoonlijke begeleider en de gezinsbegeleider probeert men te achterhalen waarom dit zo is. Nadien overlegt de persoonlijke begeleider met de coördinator dagbesteding om het dagprogramma van Anneke aan te passen. Dit wordt onmiddellijk hierna gecommuniceerd naar Anneke en haar familie.
 • Tijdens zijn cliëntbespreking laat Jeroen merken dat hij graag alleen naar de bibliotheek wil. Gezien hij dit traject nog niet kent, maar wel te voet kan doen, bekijken we samen met de aanwezigen wie hem dit het beste kan aanleren. Op dat moment is er een stagiair in de woongroep, die een goede band heeft met Jeroen. We kiezen er dan ook voor dat zij dit aanleert. We stellen een stappenplan op zodat Jeroen niet alleen het traject kent, maar hij ook zelfstandig boeken en cd’s kan ontlenen. Na 3 maanden stellen we tijdens het evaluatiegesprek met Jeroen vast dat hij niet graag alleen naar de bib gaat. Sindsdien gaat Jeroen samen met een andere cliënt naar de bib.
 • Eric is een man die altijd in Ter Dreve verblijft gezien zijn ouders gestorven zijn. Tijdens zijn  cliëntbespreking uit hij de wens om eens naar het graf van zijn mama te gaan. Vanuit de woongroep is dit op korte termijn niet mogelijk. Gelukkig stelt één van de aanwezigen zich als vrijwilliger kandidaat om dit met hem te doen. Na deze ene keer volgen nog andere uitstapjes. Stilaan maakt die vrijwilliger deel uit van het netwerk van Eric.