Opdrachtsverklaring

1.  Wij werken vanuit de christelijke spiritualiteit.

2. Wij begeleiden kinderen en volwassenen met een matige of ernstige verstandelijke beperking, al dan niet met een autismespectrumstoornis. Hun individuele zorgvraag is het uitgangspunt van ons handelen. Ons doel is hen te begeleiden naar een goede kwaliteit van leven. Wij scheppen daartoe een open, huiselijk klimaat, in een materiële omgeving die veiligheid en vertrouwen biedt.

Wij betrekken in de zorg de familie en de bredere sociale context.

3. Ons ondersteuningsaanbod wordt gedragen door onvoorwaardelijk respect voor de cliënt, door dialoog en samenwerking met de cliënt en zijn familie, door vraaggestuurde, gezinsgelijkende woonbegeleiding, door aangepaste dagbesteding, therapie, vorming en vrije tijd. 

Voor de ondersteuning van de kinderen willen wij goed samenwerken met de school.

4. Wij bevorderen de kwaliteit en de professionaliteit van onze dienstverlening door vorming, opleiding en medewerking aan kennisverruimende interne en externe projecten, werkgroepen en wetenschappelijk onderzoek. Wij stemmen de zorg af op nieuwe maatschappelijke noden.

5. Wij engageren ons vanuit samengedragen verantwoordelijkheid en bewogen deskundigheid. Wij gaan met elkaar om op voet van gelijkwaardigheid, met aandacht en respect voor ieders inbreng en mening. Wij waarderen de inzet van vrijwilligers.

6. Wij streven eenvoud en doelmatigheid na in onze werking, in onze materiële inrichting en uitrusting en in de besteding van de middelen die de maatschappij ons ter beschikking stelt.