Historiek

In 2014 bestond Ter Dreve 75 jaar.

Hierdoor kan Ter Dreve buigen op een lange en rijke geschiedenis, die tevens een weerspiegeling is van de veranderende visie op personen met een beperking en de daaraan gekoppelde ondersteuning.

Opdrachtsverklaring

Maak kennis met de missie van ter Dreve die in 2010 werd geherformuleerd.

Visietekst

Ter Dreve expliciteert waar het voor staat.  Dit resulteerde in een sterk geactualiseerde visietekst.

Erkenning

Dienstencentrum Ter Dreve is een, door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), vergunde zorgaanbieder.

Collectieve Inspraak

Het dienstencentrum Ter Dreve organiseert zowel in het MFC als in het FAM collectief overleg. De gebruikersraden zijn de collectieve inspraakkanalen met de ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers. De praatstoelen en de cliëntenbijeenkomsten zijn deze met de kinderen/jongeren en met de volwassenen.

Samenwerkingsverbanden

Samenwerken is een methode om de eigen slagkracht te verhogen. Door samenwerking kunnen de beperkingen en de troeven van de eigen organisatie gecombineerd worden met die van andere partners, om samen tot een  geheel te komen dat meer is dan de som van de delen.