Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening

Persoonsgebonden ondersteuning

Kinderen (vanaf 2,5 jaar), jongeren of volwassenen, met een (vermoeden van)  verstandelijke beperking, die nog geen VAPH-ondersteuning genieten, komen in aanmerking. Deze personen kunnen bij ons beroep doen op tijdelijke en kortdurende ondersteuning. Rechtstreeks toegankelijke hulpverlening kan onder drie verschillende vormen: verblijf, dagopvang en begeleiding.

Verblijf is een overnachting in Ter Dreve. Voor de volwassenen is er een individuele kamer voorzien. Voor kinderen en jongeren is dit een duo kamer.

Dagopvang is het aansluiten overdag, in de week of in het weekend in Ter Dreve, ofwel bij de dagactiviteiten van de kinderen/jongeren ofwel bij deze van de volwassenen. De inhoud van de activiteiten is heel gevarieerd (zwemmen, semi-industrieel atelier, relaxatie, koken, knutselen, op uitstap gaan, …).

Begeleiding is het krijgen van ondersteuning door gesprekken thuis of in Ter Dreve. Deze gesprekken gaan, inspelend op de vraag,  over  uiteenlopende onderwerpen, zoals het stimuleren van zinvolle vrijetijdsbesteding, het uitwerken van een visueel communicatiesysteem, enz.

Meer informatie?

Contacteer Hilde Landuyt / Leonie Allary (sociale dienst) aanmeldingen@terdreve.be

Bekijk de folder van het VAPH

 

OUTREACH

We delen onze handicap-specifieke kennis met alle eerstelijnsdiensten en  VAPH-diensten en –voorzieningen zodat die  hun ondersteuning beter kunnen afstemmen op de vragen en noden van personen met een handicap.

Voorwaarde : outreach richt zich tot een groep van minimaal drie ondersteuners.

Vorm en tijdsduur : outreach kan ambulant (= op de campus van Ter Dreve) of mobiel (= op adres van de andere dienst) en duurt minimaal één en maximaal twee uur.

Meer informatie? Contacteer info@terdreve.be.