Samenwerkingsverbanden

Ter Dreve creëerde alvast samenwerkingsverbanden met de volgende organisaties:

  • DIASS: diagnosecentrum voor volwassenen met een autismespectrumstoornis. Is een samenwerkingsverband tussen de West-Vlaamse Consultatiebureaus, enkele voorzieningen, een oudervereniging en enkele psychiaters. Ter Dreve is stichtend lid en verleent expertise en logistieke steun. Meer info op www.diass.be
  • Ampel: is een samenwerkingsverband van hulpverleners uit de VAPH sector  en uit de geestelijke gezondheidszorg. Men verleent expertise en advies  op vlak van beeldvorming met betrekking tot bijkomende psychiatrische -en gedragsproblemen. Meer info op www.ampel.be.
  • Hoeve Hangerijn:  (Gemeneweideweg Zuid 113, 8310 Brugge)  is een ontmoetings- en belevingshoeve waar mensen met en zonder beperking samen kunnen (be)leven, werken en ontspannen. Cliënten van ter Dreve participeren er frequent aan de dagactiviteiten. Meer info op www.brugge.be/hoeve-hangerijn
  • Recomed: is een kleinschalige thuisverpleegkundige dienst die dagelijks aan huis komt in Ter Dreve. Meer info op www.recomed.be