Stage

Binnen het dagonderwijs hebben we stagiairs uit een 10-tal verschillende secundaire of hogescholen. Ze volgen heel diverse opleidingen, weliswaar met het accent op jeugd- en gehandicaptenzorg in het secundair en bachelor in de orthopedagogie in het hoger onderwijs. Binnen het volwassenenonderwijs volgen de meeste stagiairs een VSPW-opleiding (Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk) opvoeder/begeleider in de  jeugd- en gehandicaptenzorg of graduaat in de orthopedagogie.

Naast de reeds vermelde opleidingen begeleiden we stagiairs bachelor ergotherapie, verpleegkunde, toegepaste psychologie of sociaal werk. Deze opsomming is zeker niet volledig. Ook stagiairs master in de orthopedagogiek en stagiairs leefgroepenwerking (secundair onderwijs) vinden hun weg naar Ter Dreve. Tot slot bieden we geregeld kansen aan stagiairs die vanuit een oriënterende module Social Profit i.s.m. de VDAB opnieuw hun weg naar de arbeidsmarkt wensen te vinden.

We kunnen niet enkel iets betekenen voor studenten in het kader van hun stage, we zijn eveneens bereid, in de mate van het haalbare, hen de mogelijkheid te bieden hun taken, projecten of opdrachten binnen Ter Dreve uit te werken. Dit kan zowel voor individuele als voor groepsopdrachten.

Voel je als student aangesproken door Ter Dreve, mail naar patrick.vandermeersch@terdreve.be !