Steun

Ter Dreve kan je steun bijzonder goed gebruiken!

Ter Dreve haalt haar middelen uit reguliere subsidies en bijdragen van haar cliënten. Samen is dit amper afdoende om een basisondersteuning aan te bieden.

Voor extra’s, het surplus, zijn we aangewezen op fundraising. En noden zijn er te over: een nieuwe trampoline, de inrichting van een speelpleintje, een luchtkussen, een nieuw personenbusje, de inrichting van sanitaire ruimtes voor meer zorgbehoevende cliënten, meubilair voor een studio, …

Individuele stortingen zijn vanaf 40,00€ fiscaal aftrekbaar (BE68 4770 0265 4134).

Ben je zelf lid van een serviceclub of kan je ons in verbinding brengen met iemand van een serviceclub? Neem gerust contact op met ons.

Of wil het bedrijf waar je voor werkt zich sociaal engageren en een project van ter Dreve ondersteunen? We werken graag samen een formule op maat uit.

Contact: koen.dalle@terdreve.be