Ter Dreve in fusie met 2 andere organisaties

Brugse organisaties voor personen met een beperking bundelen de krachten

Drie Brugse organisaties voor personen met een beperking bereikten recent een akkoord om in het voorjaar van 2018 tot een fusie te komen. Het gaat om de volgende vzw’s:

  • Ons Tehuis vzw uit Sint-Jozef;
  • Sue Ryder-tehuis Rosmarijn vzw, uit Sint-Michiels;
  • Ter Dreve, de personele unie die zowel de vzw van de basisschool - BuBaO - als die van het Dienstencentrum groepeert, eveneens uit Sint-Michiels.

Sinds 2017 valt de sector Personen met een Handicap onder een nieuw financieringssysteem. De organisaties zelf worden niet langer gesubsidieerd, maar de personen die er beroep op doen ontvangen een budget via een rugzaksysteem waarbij de overheid middelen toekent, rekening houdende met zorgvraag en zorgzwaarte. Het lag in de lijn der verwachtingen dat deze systeemwijziging het hulpverleningslandschap zou hertekenen en dat nieuwe samenwerkingsverbanden zouden ontstaan. De betrokken vzw’s zien, vanuit hun sociaal ondernemerschap, heel wat positieve kansen in dit fusie-verhaal om de kwaliteit van leven voor personen met een beperking te verhogen.

De drie organisaties bestrijken de brede Brugse regio en bereiken samen 232 personen met een beperking. Naast allerlei woonvormen (van individueel studio-wonen tot groepswoningen), kortdurende en laagdrempelige ondersteuning en een ruim palet aan dagbestedingsactiviteiten voor volwassenen, wordt er ook buitengewoon onderwijs voorzien, gecombineerd met verblijfsmogelijkheid voor kinderen. De gezamenlijke activiteiten, die momenteel voornamelijk residentieel zijn, vullen elkaar aan. Activiteiten en doelgroep zullen in de toekomst worden uitgebreid en verbreed. Verschillende initiatieven zitten daartoe in de pijplijn, onder andere met de steun van stad Brugge, de gemeente Oostkamp of met een gestructureerde link naar andere organisaties. Een centraal infoloket met een gemeenschappelijk opnamebeleid zal een veruitwendiging zijn van de nieuwe vzw.

Deze schaalvergroting biedt voor de gebruikers en hun families heel wat mogelijkheden: er is zekerheid voor een solide toekomst; er is expertiseverhoging; de keuzemogelijkheden groeien, terwijl behoud van eigen leefomgeving gerespecteerd zal worden. Warme ondersteuning in een huiselijk zorgklimaat met klemtonen op autonomie en zelfbepaling kenmerkt een gedeelde visie.

Ook voor de ruim 150 medewerkers betekent de fusie werkzekerheid in een sterke en wendbare organisatie, met verhoogde leer- en groeikansen.

De drie betrokken organisaties kiezen - vanuit een evenwaardige startpositie - nadrukkelijk voor een fusie, waarbij eenheid van structuur, organisatie en sturing ontstaat. Tegelijkertijd kan de identiteit van de verschillende initiatiefnemers gerespecteerd blijven. Momenteel krijgen de statuten vorm en wordt de Raad van Bestuur samengesteld, waarbij bestuurlijke versteviging, betrokkenheid en deskundigheid centraal staan.

Het netwerk staat nu en in de toekomst nadrukkelijk open voor verdere uitbreiding en verbreding.

Onder bewoners en medewerkers is het debat met betrekking tot een passende naam voor de nieuwe vzw alvast geopend!