Ter Dreve gaat in zee met Planbureau dertien12!

Het voorbije jaar spendeerde Ter Dreve heel wat tijd in de constructie van een masterplan, dat kleur moet geven aan de toekomst van de prachtige site aan de Koning Albert 1 laan. Na consultatie van heel wat stakeholders, resulteerde dit in enkele globale ideeën en schetsen.

Uit heel wat gegadigden werd vervolgens het beloftevolle Brugse plan- en architectuurbureau "Dertien12" geselecteerd. Zij zullen gedurende de komende maanden het masterplan verfijnen en vorm geven. Thema's zoals locatie en vormgeving van nieuwbouwprojecten, interne mobiliteit en delen van de site met de omgeving zullen worden uitgediept. 

We hopen om u al dit moois te mogen presenteren in het voorjaar van 2018 !