Ter Dreve is MFC

Op 15 juni stelden we de grondig vernieuwde minderjarigenwerking voor aan ouders tijdens een geslaagde gezinsdag in het Boudewijnpark. Sinds 1 september zijn we binnen de minderjarigenwerking van Ter Dreve effectief gestart als multifunctioneel centrum (MFC) en op 1 januari 2015 worden we het ook administratief.  De minderjarigenwerking van Ter Dreve is bijgevolg geen internaat en semi-internaat meer, maar een MFC, dat op een soepele wijze verschillende functies aanbiedt.
We ondersteunen de kinderen zo individueel mogelijk met vier verschillende functies: verblijf, dagopvang, ambulante begeleiding en mobiele begeleiding. Op die manier bieden we flexibele trajecten aan, waarbij vlot kan worden overgeschakeld van dag- en nachtopvang naar dagopvang, en naar mobiele ondersteuning aan huis, zoals beschreven in de conceptnota MFC van het perspectief 2020.
Binnen het multifunctioneel centrum is er plaats voor een zestigtal jongeren tussen 2,5 en 21 jaar binnen drie groepen. Eén groep is voorbehouden voor jongeren (Vuurtoren)  en twee groepen zijn voor kinderen voorzien (Zandkasteel en Golfbreker). Voor het verblijf en de dagopvang zijn huiselijke leefgroepen voorzien die elk twee wooneenheden bevatten.
We bieden zorg aan die zoveel mogelijk afgestemd is op de individuele zorgvraag van het kind/de jongere. In een individuele dienstverleningsovereenkomst (kortweg IDO) leggen we, samen met de ouders, de ondersteuning op maat voor elk kind en elke jongere vast.