Ter Dreve ondertekent de "code van goede praktijk"

Samen met de 5 budgethoudersverenigingen en vele andere voorzieningen willen wij ons engageren om op een correcte en ethische manier om te gaan met het decreet persoonsvolgende financiering.

We willen het belang van de cliënt centraal stellen en hanteren daartoe  een open en transparante communicatie over het aanbod en de kostprijs ervan. We willen dat de persoon met een beperking optimaal kan gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden en verstrekken hiertoe een neutraal en correct advies.

Meer informatie? Volg de link! https://sites.google.com/view/code-van-goede-praktijk/homepage